Fokus – nätverk för kvinnligt företagande

Genom Fokus blir vi en del av något större samtidigt som vi inspirerar och hjälper varandra att driva våra företag framåt.

Ett nätverk för dig som är en kvinnlig företagare och vill ha en plattform där du kan utveckla ditt företag. Vi har frukostmöte varannan vecka där vi skapar nya bekantskaper och breddar vårt kontaktnät samtidigt som vi lyfter fram olika Fokusområden och diskuterar utmaningar och lösningar i vår vardag.

Ett Fokusområde är att vi hjälper varandra att jobba mot våra olika mål. I början av varje termin sätter varje företagare kortsiktiga och långsiktiga mål. Vi följer sedan upp dessa mål under året. Som kvinnlig företagare är det viktigt att både företag och privatliv går ihop så dina mål kan därför vara både privata och för ditt företag. Det viktigaste är att vi kommer framåt och är nöjda med våra resultat. Vi delar med oss av värdefulla kontakter, samarbetar över gränserna och stöttar varandra i våra företag samtidigt som vi får inspiration genom olika föreläsare.

Som kvinnlig företagare är det lätt att känna sig ensam i sin roll men genom Fokus blir vi en del av något större samtidigt som vi inspirerar och hjälper varandra att driva våra företag framåt.

Sagt om nätverket:
“Bra upplägg med varannat gästmöte och medlemsmöte. Vi får möjlighet att träffa fler kvinnliga företagare och vidga våra nätverk på våra gästmöten samtidigt som vi får möjlighet att prata mer om våra respektive företag och eventuella problem vi har i en mer sluten grupp på våra medlemsmöten. Toppen att vi sätter tydliga mål som vi sen följer upp. Mötesformen är bra, det finns tid att prata samtidigt som det finns en tydlig struktur”

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt nätverk eller om du vill komma som gäst eller föreläsare.

Kontakta oss här!

Hur fungerar det?

Vi har nätverksmöte varannan torsdag kl 07.00-09.00 på O´Sofina vid Nockeby Torg.

En torsdag i månaden har vi öppet för gäster. Resterande möten är endast för medlemmar.

Anmäl dig om du vill komma som gäst eller föreläsare.

Öppna möten för gäster är:
ht 2018 – 13/9, 11/10, 8/11, 6/12

På vår nästa nätverksträff för gäster 11/10 kommer Tina Hult, ordningskonsult, och hjälper oss att strukturera och förenkla vardagen.  Anmäl dig här.

För mer information kontakta Maria Borgström på 0736-758 258 eller info@fokusnatverk.se

Gästmöte 11/10 2018: Tina Hult som är ordningskonsult och driver företaget Hultrum kommer och ger sina bästa tips för att få bättre ordning i vardagen. Hon ser möjligheter där andra ser kaos. Läs mer om Tina och hennes företag här: ordningskonsulttinahult.se.
Anmäl dig här.

Gästmöte 8/11 2018: Jeanette Lavenant som driver Mälarö Yoga och Friskvårdscenter, www.mfcenter.se, kommer och berättar mer om vikten av att andas rätt. Vi får lära oss mer om alla olika hälsofördelar en korrekt andning kan ge.
Anmäl dig här.

Gästmöte 6/12 2018: Inger Aspåker driver företaget Konkret Utveckling AB. Hon kommer föreläsa om hur du lyckas med förändring och utveckling. Läs mer på hennes hemsida www.konkret.nu.
Anmäl dig här.

Share this Post

Image