Fokus – nätverk för kvinnligt företagande

Genom Fokus blir vi en del av något större samtidigt som vi inspirerar och hjälper varandra att driva våra företag framåt.

Ett nätverk för dig som är en kvinnlig företagare och vill ha en plattform där du kan utveckla ditt företag. Vi har frukostmöte varannan vecka där vi skapar nya bekantskaper och breddar vårt kontaktnät samtidigt som vi lyfter fram olika Fokusområden och diskuterar utmaningar och lösningar i vår vardag.

Ett Fokusområde är att vi hjälper varandra att jobba mot våra olika mål. I början av varje termin sätter varje företagare kortsiktiga och långsiktiga mål. Vi följer sedan upp dessa mål under året. Som kvinnlig företagare är det viktigt att både företag och privatliv går ihop så dina mål kan därför vara både privata och för ditt företag. Det viktigaste är att vi kommer framåt och är nöjda med våra resultat. Vi delar med oss av värdefulla kontakter, samarbetar över gränserna och stöttar varandra i våra företag samtidigt som vi får inspiration genom olika föreläsare.

Som kvinnlig företagare är det lätt att känna sig ensam i sin roll men genom Fokus blir vi en del av något större samtidigt som vi inspirerar och hjälper varandra att driva våra företag framåt.

Sagt om nätverket:
“Bra upplägg med varannat gästmöte och medlemsmöte. Vi får möjlighet att träffa fler kvinnliga företagare och vidga våra nätverk på våra gästmöten samtidigt som vi får möjlighet att prata mer om våra respektive företag och eventuella problem vi har i en mer sluten grupp på våra medlemsmöten. Toppen att vi sätter tydliga mål som vi sen följer upp. Mötesformen är bra, det finns tid att prata samtidigt som det finns en tydlig struktur”

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt nätverk eller om du vill komma som gäst eller föreläsare.

Kontakta oss här!

Hur fungerar det?

Vi har nätverksmöte varannan torsdag kl 07.00-09.00 på O´Sofina vid Nockeby Torg.

Ett möte varje månad har vi öppet för gäster. Resterande möten är endast för medlemmar.

Anmäl dig om du vill komma som gäst eller föreläsare.

Öppna möten för gäster är:
vt 2019 – 24/1, 21/2, 21/3, 4/4, 2/5, 29/5

Läs information om nästa gästföreläsare längre ner på sidan. Anmäl dig här.

För mer information kontakta Maria Borgström på 0736-758 258 eller info@fokusnatverk.se

Gästmöte 21/2 2019: Sofia Dahlberg från Dahlberg Tax Advice AB föreläser om moms och avdragsrätt. http://dahlbergtaxadvice.se/
Anmäl dig här.

Gästmöte 21/3 2019: Tiina Mokvist föreläser om livslust, att älska sig själv och sin kropp.
“Tänk att det fortfarande är lite fult och kanske lite konstigt att älska sig själv.
Varför är det så egentligen och hur förändras livet när vi vågar bejaka inte bara livet men oss själva? Vad händer i vårt samspel med andra när vi själva mår bra i den person vi är? Och hur kommer vi dit?”
Det här är en föreläsning om att hitta modet till att leva ett glädjefyllt, autentiskt liv och att tycka om sin egen reflektion i spegeln. En föreläsning om att släppa masken, den eviga strävan efter att vara perfekt och rädslan för vad andra ska tycka och tänka.

Tiina Mokvist är en förändringsmakare, föreläsare och författare som driver företaget Own kind of wonderful.
Own kind of wonderful är personlig utveckling för medvetna, helhjärtade kvinnor med stora drömmar som låtit sitt sanna jag slumra. Fantastiska kvinnor, med en längtan efter att släppa det som håller dem tillbaka. Kreativa tänkare, sökande entreprenörer, förändringsskapare och lysande ledare redo att förvandla ett okej liv till ett liv som är helt fantastiskt. www.ownkindofwonderful.com
Anmäl dig här.

Share this Post

Image