Fokus – nätverk för kvinnor som driver företag

Genom Fokus blir vi en del av något större samtidigt som vi inspirerar och hjälper varandra att driva våra företag framåt.

Ett nätverk för kvinnor som driver företag och som vill ha en plattform där vi kan utvecklas. Vi har frukostmöte varannan vecka där vi skapar nya bekantskaper och breddar vårt kontaktnät samtidigt som vi lyfter fram olika Fokusområden och diskuterar utmaningar och lösningar i vår vardag.

Vi jobbar med tydliga mål och sätter både kortsiktiga och långsiktiga mål i början på varje termin. Vi följer sedan upp dessa mål under året. Vi delar med oss av värdefulla kontakter, samarbetar över gränserna och stöttar varandra i våra företag samtidigt som vi får inspiration genom olika gäster och föreläsare.

Sagt om nätverket:
“Bra upplägg med vartannat gästmöte och medlemsmöte. Vi får möjlighet att träffa fler kvinnor som driver företag och vidga våra nätverk på våra gästmöten samtidigt som vi får möjlighet att prata mer om våra respektive företag och eventuella problem vi har i en mer sluten grupp på våra medlemsmöten. Toppen att vi sätter tydliga mål som vi sen följer upp. Mötesformen är bra, det finns tid att prata samtidigt som det finns en tydlig struktur”

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt nätverk eller om du vill komma som gäst eller föreläsare.

Kontakta oss här!

Hur fungerar det?

Vi har nätverksmöte varannan torsdag kl 07.00-09.00 på O´Sofina vid Nockeby Torg.

Ett möte varje månad har vi öppet för gäster. Resterande möten är endast för medlemmar.

Anmäl dig om du vill komma som gäst eller föreläsare.

Öppna möten för gäster är:
ht 2019 – 7/11, 5/12
Föreläsning 16/10 (19.00-21.00)

Läs om nästa gästmöte längre ner på sidan.
Anmäl dig här.

För mer information kontakta Maria Borgström på 0736-758 258 eller info@fokusnatverk.se

Gästmöte 7/11 2019:
Tema årshjul – hur ser din plan ut för hela året?
Gör ditt eget årshjul och få en bättre struktur på köpet.
Anmäl dig här.

Föreläsning onsdag 16/10 19.00-21.00 på O’Sofina Nockeby Torg 9 – Personlighetsutveckling sett utifrån Traditionell Kinesisk Medicin

Är du nyfiken på dig själv?

Vill du förstå dig själv bättre? Varför gör du saker på ett visst sätt? Varför har du bra relationer med vissa men retar dig på andra? Svaren får du på vår föreläsning, Personlighetsutveckling utifrån Traditionell Kinesisk Medicin. Du kommer kunna förstå dig själv och andra bättre. Lär dig saker om dig själv som du har nytta av både i vardagen och på jobbet.

Känner du igen dig?

  • Du hamnar ofta i konflikt med andra (eller rättare sagt – andra bråkar ofta med dig)
  • Du blir lätt exalterad över en ny idé men tappar snart suget
  • Du har lätt för att sätta gränser och du vill gärna sortera livet i olika fack
  • Du skiftar lätt i sinnesstämning och är väldigt känslig för vad du äter
  • Du känner dig ofta tjock och svullen, samtidigt som du inte kan sluta äta

Vilken personlighetstyp är du?

Du får en större insikt om dig själv. Vi kommer gå igenom de olika personlighetstyperna som finns och vad som gör varje typ speciell. Vilka problem vi brottas med och vilka egenskaper vi har. Vi kommer även titta på hur 5-elementsteorin är kopplad till naturen och våra olika årstider. På så sätt kommer du förstå varför vi bör göra vissa saker vid olika tidpunkter på året som till exempel fasta eller vila extra mycket. På den här föreläsningen kommer du att få lära dig mer om den tusenåriga 5-elementsteorin som är grunden för Traditionell Kinesisk Medicin.

Maria Borgström, Må Bra i Riksby

Alla kvinnor som driver företag är välkomna på den här föreläsningen. Klicka på “Kom som gäst” för att boka din plats.

Föreläsning om hur digitaliseringen påverkar våra hjärnor med Mike Florette

Share this Post

Image