Image

Kvinnligt nätverk

Nu har du kommit till Fokus nätverk, ett nätverk för kvinnligt företagande. Vi fokuserar på att sätta tydliga mål som vi jobbar aktivt mot under terminen och årets gång. Vi får möjlighet att utvecklas tillsammans med andra egenföretagare och vi stöttar varandra i våra olika processer. Vi träffas varannan vecka på O´Sofina på Nockeby Torg.

Vartannat tillfälle bjuder vi in gäster och en gästföreläsare och vartannat tillfälle har vi medlemsmöte. Vi varvar alltså nätverkandet med nya bekantskaper och inspiration från gästföreläsare och medlemmar med medlemsmöten där vi kan prata om mer interna saker som gäller våra företag. Vi inspirerar och ökar vår kreativitet i en trygg miljö tillsammans med andra företagare i liknande situationer. Nätverket ger oss en möjlighet att få arbetskollegor utanför företaget. Vi jobbar för att få något gjort utan att bara mingla.

Varför kvinnligt nätverk?

Som kvinnlig företagare är det lätt att känna sig ensam i sin roll men genom Fokus nätverk blir vi en del av något större samtidigt som vi inspirerar och hjälper varandra och driva våra företag framåt.

Många kvinnor har mindre företag utan anställda eller med några få anställda och för många kvinnor kan det underlätta nätverkandet genom att vara med en grupp med andra kvinnor i liknande situation. Då finns det en bra möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter och stärka kvinnor i sina yrkesroller.

Vi har nätverksmöte varannan torsdag kl 07.00-09.00 på O´Sofina vid Nockeby Torg.

Ett möte varje månad har vi öppet för gäster. Resterande möten är endast för medlemmar.

Anmäl dig om du vill komma som gäst eller föreläsare.

Öppna möten för gäster är:
ht 2020  – 20/8, 17/9, 15/10, 29/10, 12/11, 10/12

Anmäl gärna att du är intresserad av att komma så kontaktar vi dig.

Läs om nästa gästmöte längre ner på sidan.
Anmäl dig här.

För mer information kontakta Maria Borgström på 0736-758 258 eller info@fokusnatverk.se

Sagt om nätverket:

“Bra upplägg med vartannat gästmöte och medlemsmöte. Vi får möjlighet att träffa fler kvinnliga företagare och vidga våra nätverk på våra gästmöten samtidigt som vi får möjlighet att prata mer om våra respektive företag och eventuella problem vi har i en mer sluten grupp på våra medlemsmöten. Toppen att vi sätter tydliga mål som vi sen följer upp. Mötesformen är bra, det finns tid att prata samtidigt som det finns en tydlig struktur”